Linubid nga Kabutigan ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Brigade Philippine Army

Press release

Mayo 29, 2020

Ka Dionesio Magbuelas

Spokesperson

Mount Cansermon Command

New People’s Army

South-Central Guerrilla Front

Wala sang natabo nga lehitimo nga engkwentro sa tunga sang New People’s Army kag tropa sang 94th IBPA sa sityo Mabunga, Brgy Buenavista, Himamaylan City sadtong Mayo 22, 2020. Taliwas ini sa ginataghol ni Col. Pasaporte nga na-engkwentro sini ang indi magnubo sa 10 ka katapo sang NPA.

Ang matuod, “trigger happy” ang pasistang tropa sang 94th IBPA nga nagpinalupok sa sulod mismo sang ila ginapatihan nga kampo sang NPA. Tuyo sang nasambit nga tropa sang AFP nga magtimalos sa NPA agud hinabunan ang ila kalutusan kag kahuy-anan sa natabo nga engkwentro sadtong Abril 19, 2020 sa sityo Kamu-ag, Brgy Carabalan diin indi magnubo sa 8 ka tropa ang naagum sini nga kaswalti.

Desperado ang militar sa serye sang operasyon militar nga ila ginlunsar agud lagson ang NPA. Pabilin nga “nagsumbag sa hangin” ang 94th IB kay wala bisan isa ka katapo sang NPA nga nakit-an sa lugar.

Ang masami nga patarasak nga pagpinalupok sang nasambit nga tropa militar, nagperwisyo sa malinong nga pagpangabuhi sang mga mangunguma kag nagtuga man sang kakugmat sa mga residente sa lugar.

Lunsay black-propaganda man ang akusasyon ni Col. Pasaporte nga may pagpang-abuso sekswal sa mga kababaenhan sulod sang NPA bangud sang rekoberi sini nga mga “anti-pregnancy pills” sa kuno kampo sang NPA. Kaladlawan ini nga akusasyon ni Pasaporte batok sa New People’s Army. Dapat indi lang pagbinutig ang tun-an ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Bde Philippine Army kundi magpadalom pa sa pagtuon upod sa iya mga tinawo sang “family planning.”

Sa rebolusyonaryong hublag ilabe na sa sulod sang NPA, hugot kag mabaskog nga ginatib-ong sini ang pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarung ilabe na sa dignidad sang mga kababaenhan. Ang NPA hugot gid nga nagasunod sa patakaran kag disiplina kaangot sa pakigrelasyon sa babaye kag lalaki. Ginapanday sini ang rebolusyonaryo pamilya kadungan sa pagpundar sang sandigan nga sosyedad nga amo ang “pamilya.”

Ginahimakasan man sini ang pagbag-o sang kultura nga dekadente, pyudal kag burges padulong sa maki-pungsod kag siyentipiko nga kultura upod sa pagbalay sang alalangay nga katilingban Pilipino. Wala ginapigos kag ginahimuslan ang mga kababaenhan. Ginahatagan ligwa ang mga kababaenhan sa pag-ehersisyo sang ila mga otoridad, inisyatiba kag pagpamuno. Rason nga madamo sang mga kababaenhan ang hilway nga nagapasakop sa New People’s Army. Madamo man sang mga isganan nga kumander kag kadre sang Partido nga nadebelopar gikan sa hanay sang kababaenhan diin handa kag lubos mag-alagad sa pumuluyo, magpamuno kag magpakig-away sa pagpaluntad sang tunay nga demokrasya kag pungsodnon nga kahilwayan tubtob sa Sosyalismo.

Indi kaangay sang himalatyon nga sosyedad Pilipino nga nagatib-ong sang dunot nga kultura ilabe na sa sulod sang pasistang AFP kag PNP diin nubo ang pagtan-aw sa dignidad sang kababaenhan. Nagserbe nga “palamuti”, pala-utwasan kag biktima sang diskriminasyon sa trabaho kag iban pa.

Tatak sang mersenaryong AFP kag PNP ang pagpalapnag sang dekadente nga kultura kaangay sang pagpangirida kag madamo sang asawa sa isa ka panahon. Rason nga imbolbado ang mga ini sa kontra-sosyal nga mga gawi pareho sang ilegal nga druga, pag-intra sa mga sindikato nga grupo kag iban pa. Nangin lapnagon man ang korapsyon sa hanay sang mga heneral kag iban pa nga matag-as nga opisyal sa sulod sang AFP kag PNP para sa ila mga luho kag kapritso. Kag labaw sa tanan pagsagod sang ila mga initihan kag pagpahipos sang ila mga nabiktima nga mga kababaenhan.

Si ka Marmar ang isganan nga pulang hangaway ang nangin martir sang natabo nga engkwentro sa sityo Namunduan, Brgy Camudlas, Bindoy, Negros Oriental sadtong Abril 30, 2020 sa tunga sang NPA kag tropa sang 94th IB upod sa Bindoy PNP. Lunsay sibilyan ang 2 pa nga napatay kag 2 man nga napilasan. Resulta ini sang patarasak nga pagpaniro sang nerbyuso nga mga katapo sang 94th IB kag kapulisan sang nasambit nga banwa. Taliwas ini sa ginasugid ni Pasaporte nga 3 ang patay sa NPA.

Lubos nga ginakondenar sang Mount Cansermon Command New People’s Army ang padayon nga militarisasyon nga nagabayolar sang tawhanon nga kinamatarung kag pagpamatay sang mga mangunguma sa South Central Negros.

Ginamanduan man ang yunit sang New People’s Army idalum sa Mount Cansermon Command nga ipatigayon ang opensiba nga postura. Pabayaron ang AFP ilabe na ang 94th IBPA sa ila mga utang nga dugo sa pumuluyo.###

Pasaporte and the AFP-PNP are the women abusers, not the NPA

May 27, 2020

The AFP’s recent claim that “NPA commanders are sexually abusing their women comrades” based on the contraceptives they found in an alleged abandoned camp is another one of their age-old lies brought out of the blue and downright illogical.

The NPA strictly adheres to the ‘3-8’ or ‘tres-otso’, the three main rules of discipline and eight points for attention, which includes a point against the exploitation of women. Additionally, romantic relationships and marriage are considered as serious matters for the Communist Party of the Philippines (CPP) and the NPA. Comrades and the masses are educated about family planning. The People’s Democratic Government has several statutes that involve the respect of women’s rights and their emancipation.

In the NPA, women are treated equally with men, enjoying every right the same as a male comrade. On the other hand, women are treated as objects in the AFP, as even their female troops are victims of patriarchal treatment and are mostly limited to office and mental work.

Rather, it is the AFP, PNP with their command er-in-chief Duterte at the helm who have consistently violated women’s rights. Some of their misogynistic feats include Duterte’s command of ‘shooting the NPA fighters directly in the vagina’, various rape jokes that get downplayed by his mouthpieces, military and police abuses all over the nation (such as the recent ‘sex- for-pass’ scheme) that objectify women even during the lockdown period in the current public health crisis, and their long rotten practice when conducting RCSP (Retooled Community Support Program) and other operations in different barangays here in Negros Island where they seduce and lure different women for their temporary amusement. Military detachments in Negros and in the Philippines are infamous for prostitution and exploitation of women.

It would be more productive if the US-Duterte regime focus on dealing with the Covid-19 pandemic. Billions of pesos are wasted on funding military overspending, enforced surrenders, bounty hunting, and operations stained with massive corruption. Taxpayer money would be better spent on healthcare and social services than on the AFP’s juvenile and baseless propaganda, which are futile to say the least. Pasaporte should consider suggesting the realignment of the AFP’s intelligence funds away from their not-so-intelligent bickering and pointless tirades.

Duterte and his military clique with their desperate albeit archaic smear campaigns have done nothing but backfire and expose their hypocrisy, bigotry and fascism. The AFP-PNP’s attempts to discredit the NPA have proven to be useless, with 51 years of the CPP-NPA as proof. Women, LGBT and the entire Filipino masses are witnesses to their crimes and are ever certain to commit themselves to the armed revolution’s just cause. ####

For reference:

Juanito Magbanua

Spokesperson

Apolinario Gatmaitan Command

New People’s Army – Negros Island

Ang Pagtratar sang Gobyernong Duterte sa mga Bayolasyon ni NCRPO chief Gen. Debold Sinas sa Kwarantina Nagalaragway sang Pagkabugos sang Sini nga Laye

Press Release

Ka JB Regalado

LPC-NPA Central Negros Guerilla Front

Spokesperson

May 17, 2020

Ang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army naga kilala nga bugos ang ginapatuman nga ala martial law nga laye sa ECQ kag lockdown. Ang ini nga basehan amo aang mga masunod:

Pilit nga ginpatuman ini nga laye nga wala sang nagakaigo nga planu para sa pumuluyo nga mawad-an sang palangabuhian. Ginpilit ang magpabilin sa sulod sang balay nga wala sang igo nga suporta sa pagkaon. Kon may ara man nga nakalab-ot nga suporta sa ngalan sang SAP, tuman ini kakulang kag masobra sa katunga sang nagkinahanglan ang wala nakabenepisyo.

Wala sang libre nga mass testing, wala sang mga supply para sa suplemento sang pumuluyo para mapabakod ang immune system para makaaway sa mga balatian. Wala sang planu medical para sa mga naga maintenance sang bulong nga wala sang igo nga pundo para makabakal sang tingob tub-tob matapos ang ECQ.

Nahimo ini nga alagyan para makakurakot sang daku nga pundo kag mahatagan sang rason ang dalagku nga pagpangutang sa gwa sang pungsod para sa kurapsyon sang madalum nga bulsa sang rehimen kag mga burukrata.

Tuman man ini ka katontohan tungod nagaimbitar ini sang madamu nga pagpang abuso sang militar kag kapulisan. Nagrekord ini sang madamu nga paglapas sa tawhanon nga kinamatarung pareho sang ligal nga pagpamatay, pagpangkastigo, pagpang aresto sa ngalan sang “PASAWAY” bag-o nga brand name sang “NANLABAN” (ECQ kag lockdown-PASAWAY, War on Drugs-NANLABAN).

Pareho sang pagpusil kag pagpang aresto sa mga pumuluyo nga nagagwa sa ila panimalay tungod sa pagpangita sang makaon sang ila pamilya, mga pagpang aresto sa mga volunteers sang mga progresibo nga organisasyon kag Party list nga nagadala sang ayuda sa mga pumuluyo nga apektado sang lockdown kag ECQ, wala naka face mask, naga inom kag nagapanahor samtang gintugutan nga magpadayon sa operasyon ang POGO.

Ini nga laye ginapatuman para piguson ang mga sahing anakbalhas kag himuon nga daw bebe nga bulag nga magsunod-sunod samtang wala nasakop sa sini nga laye ang ara sa otridad pareho sang mga burukrata ( Coco Pementel) pulis kag militar kaangay ni Sinas. Harap-Harapan nga gina-into ang pumuluyo nga ginlaragway ni Debold Sinas nga wala naka face mask, wala sang social distancing, naga inom sang makahulubog nga ilimnon sa iya birthday party.

Tuman ka insulto para sa pumuluyo nga ginpangapinan ni PNP chief Gen. Gamboa si Sinas kag gintabunan sa ngalan sang Mañanitas nga kunohay tradisyon sang PNP. Samtang ang tradisyon sang pumuluyong Pilipino sa paghaya sang Patay, Mesa kag iban pa, istrikto nga ipaiway sa panahon sang krisis sa pandemya nga ginaatubang sang bug-os nga pumuluyo. Wala man sang anu man nga ginasambit nga pagpangakig ang rehimeng Duterte para sa ini nga isyu samtang indi mapunggan ang mga makahang nga tinaga kag pamuyayaw nga ginabuhian sa iya mga pagpahayag sa publiko.

Imbes nga atubangon ang pagpakig-away sa sini nga pandemya, salbaron ang pumuluyo sa gutom tuga sang pag-untat sang pagtrabaho kag kawad-on sang palangabuhian, pagpalapnag sang impormasyon sa publiko kabahin sa sini nga krisis, iya ginpasira ang ABS-CBN nga nagtuga sang 11,000 ka pumuluyong Pilipino ang nawad-an sang palangabuhian kag milyon-milyon ka pumuluyo ang ginkuhaan sang kinamatarung sa paghibalo sang mga matuod nga balita kag impormasyon sa mga nagakatabu sa gwa kag sulod sang pungsod. Sa baylo, iya gintugutan ang pagpadayon sang operasyon sang POGO nga may 10,000 ka mga puro intsik nga mamumugon.

Ginpangapinan sang gobyernong Duterte si Sinas nga may madamu nga utang nga dugo sa pumuluyong Negrense. Siya ang utok nga himuon nga laboratoryo sang OPlan Sauron ang Negros kag dire man ginhanans ang mga pulis kag militar para sa pagpatuman sang Oplan Sauron sa bug-os nga pungsod. Ang Oplan Sauron sa pagpamuno ni Sinas nag patay sang 27 ka mga mangunguma, habal-habal driver, manunudlo, taong medya, Abogado, Opisyal sang Baryo kag mga banwa kag syudad. Sa baylo ginhatagan pa sya sang premyo upod sa pila ka opisyal sang PNP sa Negros Oriental.

Nagapakita lamang ini nga ang AFP kag PNP amo ang haligi sang estado sang nagahari nga sahi nga ginadumala sang rehimeng Duterte. Ginapigos ang pumuluyo paagi sa pagpatuman sang mga bugos nga laye nga naga into sa pumuluyong Pilipino kag ginagamit nga instrumento ang pulis kag militar para piliton nga mahimo nga bulag kag bungol ang pumuluyo nga magsunod-sunod sa ila kumpas kag ipabilin ang status Quo sang ila kapritso paagi sa pagpanghimulos kag pagpigos sa sahing anakbalhas.

Wala sang iban nga padulungan ang pumuluyo nga nagahandum sang pagbag-o sang ini nga sahi sang sosyedad kundi ang pag-upod sang paghimakas sang sahing anakbalhas. Ang paghimakas nga magatukod sang estado poder sang sahing proletaryado para hilwayon ang sahing anak balhas sa pagkapigos kag sa pagpanghimulos. Paagi sa rebolusyonaryong armadong paghimakas amo ang pagwasak sang mapiguson nga sistema kag pagtukod sang bag-o, mauswagon, hilway sa pagpanghimulos kag pagpamigos, may hustisya kag may matuod nga kalinong nga klase sang sosyedad.

Sukton sang utang nga dugo sa Oplan Sauron si Debold Sinas upod sa mga mersenaryo kag pasistang tropang militar. Pabayaron ang Gobyernong Duterte sa mapiguson nga pagpatuman sang ECQ kag lockdown. Sila ang mga virus nagaguba sa palangabuhian kag nagapatay sa pumuluyong Pilipino.###

Ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung!

Isulong ang armadong paghimakas, mag-intra sa NPA!

Tukuron ang tunay nga Demokratikong Gobyerno sang Pumuluyo!

Ang pagka-epokrito kag pasista nga kapintas ni Sinas kag sang lockdown ni Duterte

Press Statement

May 15, 2020

For Reference:

Ka Juanito Magbanua
Apolinario Gatmaitan Command-Spokesperson
Regional Operational Command
New People’s Army, Negros Island

Dapat lang sang malapad nga pagkundena ang nabuyagyag nga arogante nga pagbale-wala ni NCRPO chief Gen. Debold Sinas sa mga laye sang kwarantina nga siya mismo ang nagapanguna nga tagapagpatuman sa National Capital Region. Ang tuman ka matingkad nga laragway sini  ang pagka-epokrito sang mga pwersa sang estado nga nagatapak sa kinamatarung sang mga komunidad sa ngalan kuno sa pag-likaw sa Covid-19 ang nagahatag sang dugang nga kabangdanan sa malapad nga pumuluyo agud manindugan, mag-isa kag pamatukan ang lockdown kag ang kabilugan nga militarista nga pamaagi sang rehimen Duterte sa panahon sang pandemya.

Importante nga mapahanumdum sa pumuluyo nga ang ipokrito nga si Sinas ang isa man sa mayor nga arkitekto sang Oplan Sauron sa Isla sang Negros nga brutal nga nag-utas sa kabuhi sang madamu nga mangunguma kag aktibista sadtong tuig 2019.  Ang mga pasista nga berdugo kaangay ni Sinas ang  nakatrentsera sa mga importante nga posisyon sa gobyerno nga nagbalay kag nagapatuman sang mga plano nga pang-emerhensiya nga wala sang iban nga padulungan kundi ang pagbutang kay Duterte bilang pasista nga diktador.

Ang  mga laye nga ginabalay kag ginapatuman sang gobyerno ni Duterte angut sa pag-atubang sang sining pandemya makategoriya sa duha ka klase. Makita ini sa isa ka bahin nga ang ordinaryo nga pumuluyo pilit nga ginapasunod sa gusto sang ara sa poder, samtang ang nagapatuman sang laye simple lang nga wala nagasunod kag ginalapas ang  ginhimo nila nga laye.

Madamu sang ginpangdakop, ginpangkastigo kag ginpriso bangud wala nagtakod sang face mask, wala naga-obserba sa social distancing, pagtipon-tipon, pag-inum, nagapanahor, nagapanghatag sang pagkaon sa mga imol pareho sang ginhimo sang pila ka militanteng organisasyon. Sa pihak nga bahin may isa ka heneral sang pulis nga masupog magpatuman sang laye, apang amo man ang hayagan kag wala-huya nga naglapas sining laye nga ila ginhimo. Nagaputok man ang butse ni Duterte sa mga nagapanahor apang simple lang nga gintugutan ang mga POGO operators nga magpadayon sang ila operasyon.

Sa baylo nga dakpon kag pasakaan sang kaso, ang PNP chief nga si Gen.Gamboa nagpangapin sa iya malain nga ginabuhat. Wala man sang bayulente nga reaksyon si Duterte kag wala man naghaboy sang iya paborito nga pamuyayaw nga “P I”. Nagpahayag ang pamunuan sang kapulisan nga imbestigahan, apang nakahibalo na ang pumuluyo nga magapadulong lang ini sa pag-whitewash para malibre ang ila heneral.

Si Sinas isa ka berdugo kag mersenaryo nga heneral, utok sa paglunsar sang Suaron 1 & 2 nga nagpatay sang masobra 20 ka tawo sa Syudad sang Guihulngan kag Canlaon, banwa sang Manjuyod, Mabinay, Siaton kag Santa Catalina. Madamu pa ang ginpangdakop kag napriso bangud sang mga pato-pato nga kaso bunga sang pagtanum sang ebedensya. Isa sang paborito nga heneral ni Duterte si Sinas bangud daw robot ini nga nagasunod sa iya mandu.

Ang pag-imposar sang lockdown, ECQ, GCQ, modified ECQ kag GCQ taktika lang sang rehimen Duterte agud padayon nga kontrolahon ang pumuluyo, ini nagtuga sang tuman nga halit nga sobra pa sa natuga nga halit sang Covid-19. Ang mayor nga tuyo sini amo ang pag-imposar sang diktadura nga gahum sa bilog nga pungsod gamit ang isyu sang Covid-19, isyu sa insurhensya agud suluhon ang gahum politika kag magpabilin sa poder tubtob buhi. Natural lang kay Duterte nga mangita sang loyal sa iya nga heneral agud matigayon ang iya handum bisan nga ginakangil-aran sang pumuluyo.

Sa pumuluyong Negrosanon, palig-unon ang aton paghili-usa. Pamatukan ang maitum nga tuyo sang rehimen Duterte nga mag-imposar sang diktadura nga gahum. Koliktibo nga awayon ang berdugo kag teraniko nga rehimen kag palayason sa poder.###

NPA: The military is depriving the people of much needed resources in the fight against Covid-19

NEWS RELEASE
May 13, 2020

Reference:

Ka Juanito Magbanua

Apolinario Gatmaitan Command-Spokesperson

Regional Operational Command

New People’s Army, Negros Island

The Apolinario Gatmaitan Command (AGC) of the New People’s Army (NPA) in Negros Island said in a statement today that it is the Armed Forces of the Philippines (AFP), not the NPA, that has been depriving the people “bigtime” of much needed resources amid the Covid-19 pandemic.

This is in response to the 303rd Infantry Brigades’s seeming nonstop tirades of late against the NPA’s alleged exacting of hefty cuts from government cash aids distributed to the rural poor of Negros.

“It is the 303rd Bde chief Col. Inocencio Pasaporte together with the entire rotten military bureaucracy in fact who has a lot of explaining to do as to why the government appears now to be scrimping on funds in the middle of a humanitarian emergency, or why, for example, the Department of Social Work and Welfare is discontinuing disbursement of social amelioration to areas where community quarantine has already been lifted but whose populace continues to suffer the debilitating effects of the two-month long lockdown,” said Ka Juanito Magbanua, spokesperson of the AGC.  

According to Magbanua, the Duterte government’s obstinate refusal to deprioritize its all out counterrevolutionary war in the countryside to better focus on the Covid-19 situation has meant the unfortunate withholding as well of billions of pesos of public funds from being spent on much more urgent and essential medical and socioeconomic demands of the current crisis.

“At a time when what’s in dire need of funding are the setting up of mass testing and contact tracing systems, the hiring of an army of medical personnel, the purchase of protective equipment, the construction of quarantine centers, Duterte and his mad military dogs are shopping for choppers and bombs,” Magbanua said, referring to the P75-billion worth of attack helicopters, missiles and other war materiel the government is currently trying to procure from the United States.

Magbanua also chided Duterte’s recent announcement that Malacanang and the AFP are offering a reward of P2-million, land and a new identity to anyone who could either kill an NPA commander or inform the military where NPA units are holding camp.

“Duterte is so hardfisted when it comes to providing ample and expedient financial and food relief to millions whose meager livelihoods had been ruined by his own miserably incompetent and heartlessly repressive Covid response, but he is now quick to offer them generous sums when he wants to deprave them into becoming helpless accomplices to his self-serving and evil plans,” Magbanua said.

The AGC said that Duterte is desperate to intensify the AFP’s attacks on the NPA because he is well aware that it is the armed revolutionary movement that poses the greatest challenge to an out-and-out fascist dictatorship that he ultimately  intends to impose and to which his Covid-19 lockdown measures has so far served as immediate prelude,” Magbanua said.

Magbanua, however, pointed out that the AFP is incurring one fatal setback after another against the NPA owing to the latter’s perseverance in employing guerilla tactics and because it continues to genuinely and selflessly serve the democratic interests of the people who in turn give it extensive support.

“The patent tyranny of the US-Duterte regime and the onslaught of its neoliberal policies are causing a deluge of toiling masses to join the NPA while the AFP could only orchestrate the fake surrender of an outrageously massive number of Red fighters,” Magbanua said.

According to Magbanua, the more or less 3,000 NPA fighters who  the AFP claims to have surrendered in Negros over the last year alone are either ordinary civilians coerced to attend highly publicized surrender ceremonies or simply a fictitious list. 

The AFP is said to have earmarked at least P50,000 worth of so-called livelihood assistance for each surrenderee, an amount legally pooled together from its existing budget and those of a cluster of other national agencies including the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process and the DSWD, consistent with the government’s whole-of-nation approach to “counterinsurgency.” On top of this, according to Magbanua, the AFP has also been arm-twisting local government units to spare the amount of P15,000 for each surrenderee identified to belong juridically to their respective municipalities or cities.

“But those who had been forced to falsely present themselves as rebels returning to the fold were lucky enough to get P10,000 with many receiving just the token amount of P1,000 or the customary package of a few kilos of rice, instant noodles and sardines. By our estimate, the AFP in Negros could have easily pocketed P150 million from its NPA surrender scam from September last year up to around the time that the lockdown started in March,” said Magbanua.

“The history of bureaucrat capitalism in the Philippines is the history as well of bigtime military corruption, a sort of resident evil in the semicolonial and semifeudal ruling system that manifests itself most viciously during dark times of fascist dictatorship,” Magbanua said.###

Ang AFP ang inbulbado sa “extortion” kag naga-agaw sang pundo para sa pag-away sa Covid-19, indi ang NPA

Press Release

For Reference:

Ka Juanito Magbanua

Apolinario Gatmaitan Command-Spokesperson

Regional Operational Command

New People’s Army, Negros Island

May 12, 2020

Wala sang mapati sa hangag kag butigon nga Col. Pasaporte bahin sa kunu pagpangilkil sang NPA, nagakuha sang tig-2,000 ka pesos sa mga benepisraryo sang Social Amelioration Fund (SAF). Ini isa ka paghinabon, una sa kapaslawan sang militar sa ila plano nga pagwasak sang­ rebolusyonaryong kahublagan bag-o matapos ang termino sang berdugo kag tiraniko nga rehimen Duterte. Ikaduha, pagguba sang maayo nga imahin sang NPA nga naga-angkon sang malapad nga suporta sang pumuluyo. Ikatlo, mahatagan rason ang padayon nga combat operation nga nagtuga sang kakugmat sa pumuluyo nga amo ang mayor nga na-apektuhan bangud sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag ang plano nga hayag nga pagdeklara sang martial law sa bug-os nga pungsod agud makapabilin sa poder tubtob san-o. Ika-apat, pamaagi agud hinabunan ang kaugalingon nila nga ginahambal sa nasambit nga lain-lain nga extortion activity sa kaumhan pareho sang  peke nga pagpasurender, magluwas pa sa pagmentina sang bilyon-bilyon nga kwarta para sa gera nga dapat italana sa gastu sa ika-ayong lawas kag pangabuhian sang pumuluyo sa panahon sang pandemyang Covid-19.

Ang NPA wala nagakuha sang kwarta sa mga pumuluyo nga benepisraryo sang SAF kag idi ini ginahimo sang NPA bangud may salsalon ini nga desiplina nga malig-on nga ginasunod kag ginapatuman. Isa sina diri amo ang “indi magkuha bisan utod nga dagum ukon hilo halin sa masa”. Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, nagaserbisyo ini sa interes sang pumuluyo nga wala sang ginabaton bisan ano. Indi pareho sa mersenaryo nga AFP/PNP nga nagadampig kag nagapakig-away sa interes sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya bangud sang sweldo nga ila ginabaton.

Ang isa ka pamangkot para kay Col.Pasaporte kon pila ang ila nakita sa linibo nga peke nga pagpasurender. Ang linibo ka pumuluyo nga ginpwersa nga magsurender dapat ang kada isa magbaton sang P50,000 nga livelihood assistance kag P15,000 bilang immediate assitance apang ini tanan nagkadto lang sa bulsa sang mga kawatan nga opisyal sang militar kag kurap nga opisyal sang reaksyonaryong gobyerno.

Ang Amo mismo ni Col. Pasaporte nga si Duterte ang dapat magpa-athag sa pumuluyo kaangut sa kon diin nagkadto ang P275 ka bilyon nga Covid emergency fund kay kadamu sang benepisraryo nga wala nakabaton kag wala sang klaro kon pila pa nabilin. Magluwas sini, daku nga kwarta ang wala gintalana bilang pundo para atubangon ang Covid-19, apang otomatiko nga gintalana sa pagbayad sa puno sang  anomaliya nga utang sa gwa sang pungsod o ginagamit bilang higante nga pundo panggera sang AFP, magluwas pa sa bilyones nga intelligence fund nga ara sa discretion ni Duterte.

Nagaplano na naman nga komita sang bilyon-bilyon ang bulok kag kawatan nga AFP upod ni Duterte sa ginaluto nga pagbakal sang gobyerno sang mga kagamitan panggera halin sa US sa nagatagingting nga balor P75 ka bilyon. Nagakinahanglan nga mangita ang gobyerno sang pundo para magamit sa kaayuhan sang pumuluyo sa tunga sang krisis Covid-19 pero nagagasto sang daku nga kantidad para sa mga helicopter nga magwasak sang mga komunidad sang imol nga mga mangunguma kag mga tumandok sa kaumhan kag kabukiran.

Ginahimo nga rason ang isyu sang Covid-19 kag problima sa insurhensya agud kontrolahon ang paghulag bug-os nga pumuluyo paagi sa house arrest nga wala sang kinala-in sa martial law. Ginagamit ang AFP/PNP agud pilit nga ipatuman ang lockdown, ECQ, GCQ kag ang indi magsunod ginaluput sa prisohan. May pipila nga nadakpan nga nagpanahor kag naga-inum, pila ka opisyal sang Brgy nga nagkuha sang SAF, wala nagatuman sang social distancing, wala sang quarantine pass nga amo kuno ang kabangdanan sa paglawig sa pag-away sang sining pandemya. Wala gina-usisa ang salabton sang rehimen Duterte ang nakasulod sa pungsod sa pihak sang paandam sining pamdemya sang World Health Organization (WHO) ang masobra tunga sa milyon ka chinese national nga ang masubra 14,000 halin mismo sa Wohan City, Hubei Province,China bilang mga POGO workers kag mga torista.

Kon nagla-um si Col. Pasaporte nga maguba nya ang maayo nga imahin sang NPA paagi sa pagbinutig, nagsayop siya bangud ang iya mismo nga mga pahayag, nagpamatuod lang sang iya pagkabutigon. Segurado nga wala siya sang mapresenta nga mga ebedensya sa iya nga ginapangtikal, kaangay sang tawo nga buang nga sige ang hambal nga wala naman sang unod ang ginahambal, gani indi mapatihan.

Ang pumuluyong Negrosanon indi inosente sa ginahimo sang NPA para sa kaayuhan sang pumuluyo. Palangga sang NPA ang pumuluyo rason nga ginapakig-away sini ang ila interes, gani bilang balos, ginapalangga man sang pumuluyo ang NPA gani nagasuporta ini paagi sa lain-lain nga porma kag aktwal nga pagpakigbahin sa armadong rebolusyon kag ginakilala nga matuod nila nga hangaway nga nagapangapin sa ila interes, pagbulig sa pagpataas sang ila produksyon kag pagpatuman sang matuod nga reporma sa duta.

Nagaserbisyo ang NPA kag ang Partido  sa interes sang pumuluyo nga wala naga-ulikid sa kaugangon! Napatud-an na ini sa malawig nga panahon halin sa pagkatukod sang Communist Party of the Philippines (CCP) sang Dec. 26, 1968 kag New People’s Army (NPA) sang March 29, 1969. Rason nga indi nawasak ang NPA kag ang rebolusyonaryong kahublagan sa baylo padayon nga nagadaku kag nagabaskog.

Sa mga pumuluyong Negrosanon, aton koliktibo nga kondenahon ang tuso nga kahimuan sang mersenaryong berdugong militar agud hinabunan ang mga kapalpakan sa pagsulbar sining pandemya. Wala sang iban nga katuyuan ang ining rehimen nga sulbaron ang problima sa pandemya kundi ang maseguro nga magpabilin sa poder tubtob san-o paagi sa pagdeklara sang diktadura nga gahum gamit ang mersenaryong AFP/PNP. ###

Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang masang pigos!

The 303rd Bde is making up lies to hide its setbacks against NPA

Press Release

For Reference:
Ka JB Regalado
Spokesperson
Leonardo Panaligan Command-New People’s Army
Central Negros Guerrilla Front
Mayo 11, 2020

Col.Inosencio Pasaporte of the 303rd Bde PA is lying when he said that the NPA is extorting P2,000 each from poor beneficiaries of the Social Amelioration Program in Negros.

Col. Pasaporte and the AFP were desperately making up stories to hide the fact that they have been incurring one fatal setback after another in their focused and sustained operations against the NPA. They are also out to discredit the NPA’s efforts in providing medical and production services to beleaguered communities in the countryside amid the Covid-19 pandemic.

Col. Pasaporte only exposes his and the 303rd Bde’s utterly antipeople and fascist thrust of prioritizing extensive military attacks in Central Negros and elsewhere in the Island over the more urgent need of helping the people withstand the effects of the pandemic on their health and livelihood.

Pasaporte only wants to get the people’s sympathy away from the NPA. He is on a mission in fact to discredit the NPA’s efforts in providing medical and production services to beleaguered communities in the countryside amid the Covid-19 pandemic.

But the masses know better and cherish the NPA for its selfless revolutionary endeavors for the exploited and the oppressed. Through their struggle against despotic landlords and state fascism, they have long realized in practice the adage that “the masses have nothing without its people’s army.

Meanwhile, the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP) are openly reactionary, mercenary and fascist but serves as “tiger paper” machinery of ruling classes of reactionary, inutile, corrupt, negligent and tyrannical US-Duterte regime. ###

Kabutigan sang 303rd Brigade Philippine Army Paghinabon sang ila Kalutusan Batok sa New People’s Army

Press Release

For Reference:

Ka JB Regalado
Tagpamaba
Leonardo Panaligan Command
New People’s Army
Central Negros Guerrilla Front

Mayo 10, 2020

Butigon si Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Bde PA sa pagpsibangud sa NPA nga nagapangilkil ini sang tag P2,000.00 sa kada benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa isla sang Negros.

Desperado nga nag-imbento naman sang istorya si Col. Pasaporte kag ang AFP. Ang matuod, paghinabon lamang ini sang ila kalutusan sa pagpakig-away batok sa New People’s Army kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sa tunga sang pandemya nga COVID-19.

Kaugalingon lamang nga ginabuyagyag ni Col. Pasaporte nga ginaprioridad sini ang pagpasingki sang militarisasyon sa Central Negros imbes ang paghatag kabug-aton sa pagsolbar sang krisis dala sang halit sang Coronavirus sa malapad nga pumuluyo.

Tuyo ni Pasaporte nga kuhaon ang simpatiya sang pumuluyo batok sa NPA. Gusto man ni Pasaporte nga musingan ang maayo nga rekord sang New People’s Army sa pag-alagad sa masa sa tion nga may mga katalagman kaangay sang pagpakig-away sa COVID-19, grabe nga gutom kag iban pa.

Daw ido nga basa si Pasaporte nga nagapailo-ilo sa masa nga indi na magsuporta sa New People’s Army.

Bisan anu pa man, lubos ang pagkilala sang masa sa NPA. “Wala bisan anuman ang masa kon wala sang New People’s Army.” Ang NPA ang matuod nga hangaway sang masa sa pagdepensa sang ila kabuhi, duta nga palangabuhian kag seguridad batok sa despotiko nga agalon may duta kag sa pasismo sang estado kaangay sang awtokratiko kag pasista nga rehimeng US-Duterte.

Samtang ang Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) ang hayag nga reaksyunaryo, mersenaryo kag pasista apang “tigreng papel” nga makinaryas sang nagahari nga sahi sang reaksyunaryo, inutil, korap, pabaya kag tiraniko nga rehimeng US-Duterte.###

Ginagamit nga Bentaha sang Rehimeng Duterte ang COVID19 para sa Iya Maitom nga Handum. Paslawon Ini!!!

Press Release

Ka JB Regalado
Leonardo Panaligan Command – New People’s Army
Spokesperson
May 6, 2020

Sa pihak sang ara sa katalagman ang pungsod kag pumuluyong Pilipino, nagapamintaha ang rehimeng Duterte para sa pag pundar sang iya permanente nga poder. Amo nga mabatyagan sang pumuluyo ang sobra-sobra ka mapiguson nga tikang sa kunohay nga pagsugpo sang makamamatay nga COVID19 pandemic. Naga imbitar man sini sang pagpang abuso sang militar kag kapulisan sa mga pumuluyo pareho sang ligal nga pagpangdakop, ligal nga pagpangastigo, ligal nga pagpamatay kag ligal nga pagpangilkil gamit ang slogan nga “PASAWAY” bilang bag-o nga bersyo sang “NANLABAN”.

Nagapadayon man ang pagpamatay sa mga membro sang mga progresibo nga organisasyon kag iya mga kritiko kag ginailiminar ang tanan nga nagabalabag sa iya dalan padulong sa iya maitom nga handum. Indi ang COVID19 ang ginakabalak-an sang rehimen, indi man ang pumuluyo nga ginagutom kag nakawad-an sang trabaho kundi ang pagpundar sang iya poder. Amo nga mas daku ang paghatag sang pukos sa kontra-insurhensya kag pag usik-usik sang pundo para sa AFP-PNP anti-insurgency Campaign sa idalum sang Oplan Kapanatagan para wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa pihak sang madamu ang ginagutom tuga sang pagpauntat sang pagtrabaho sa ngalan sang ECQ kag lockdown.

Partikular sa Central Negros, sa pihak sang pagpakig-away sa makamamatay nga COVID19 sang pumuluyo, ang rehimen wala untat ang pagpang-atake sa mga komunidad sang mga mangunguma . Padayon ang pagpangransak sa mga puluy-an sang mga mangunguma sa Brgy. Trinidad, Brgy. Luz, Brgy. Binobohan kag Brgy. Sandayao sa sakop sa syudad sang Guiulngan, sa Brgy. Budlasan kag Brgy. Bucalan sa sakop sa syudad sang Canlaon ini tanan sakop sa Negros Oriental kag pagpamilit sa pagpasurender, pagpangdakop kag pagpasaka sang mga hinimo-himo nga kaso. Samtang makita man ang makatalagam nga pamaagi sang militar kag kapulisan nga magsulod sa mga komunidad sang mangunguma nga wala nagagamit sang face mask kag wala nagapatuman sang social kag physical distancing.

Tuman ka disperado ang mga tikang sang rehimen tungod sa indi makuha ang sentimento sang publiko kag nagadamu ang iya mga kritiko, iya ginalunsad ang mapintas nga pagpang-atake ilabi na sa mga rebolusyonaryo nga pwersa. Ang wala untat nga mapintas nga operasyon militar sa kaumahan nagatinguha para punggan ang mga aktibidad sang rebolusyonaryo nga pwersa pareho sang nagapadayon nga Klinikang Bayan, mga edukasyon masa kaangot sa sanitasyon kag ikaayong lawas kag pagpauswag sa produksyon. Apang padayon nga napaslawan ini tungod mas nagataas ang pagkomiter sang pumuluyo sa pagpartisipar sa mga rebolusyonaryong paghimakas kag inaway banwa para depensahan ang baseng masa kag angkunon matuod-tuod nga kalinong nga nakabase sa hustisya sosyal.

Ang nagataas nga sungay kag bangkil sang rehimeng Duterte, patiman nga mahuyang na ang iya rehimen. Indi na niya masarangan nga into-on ang pumuluyo paagi sa Fake News, mga pasalig nga wala sang katumanan, indi na mapahug ang pumuluyo paagi sa pagpamuyayaw kag wala untat nga pagpanghadlok sang iya mga tinaga tuga sang indi na matulon nga kahimtangan sang pumuluyo sa padayon nga nagalala nga krisis sa ekonomiya kag pulitika. Gingamit na niya ang katapusan nga opsyon, nga patimaan man ini sang iya katapusan ng buylo kag padulong sa pagkaluya kag kumpleto nga kapaslawan.

Ang LPC-NPA naga panawagan sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa Central Negros nga mas pataason ang ikasarang sang pagpakig-away sa nagkalain-lain nga rebolusyonaryong pamaagi. Ibuylo ang indi mawasak nga kusog sang pumuluyo, lubos nga magsalig kag magsandig sa kusog kag kinaalam sang masa bilang tagtuga sang kasaysayan. Depensahan ang rebolusyonaryong base batok sa pag-atake sang COVID19 pandemic kag pag atake sang virus sang pasistang tropa sang rehimen, depensahan ang base batok sa gutom tuga sang ECQ kag lockdown paagi sa pagpauswag kag lapnagon nga produksyon sang pagkaon. Mag-mot para lubos nga paslawon ang maitom nga handum sang rehimen kag pagkompleto sang kadalag-an sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa.###

Mabuhay ang rebolusyon!

Ara sa Kamot sang Sahing Mamumugon ang Bwasdamlag sang Katawhan! Pagsaludar sang RJPC-NPA sa Sahing Mamumugon sa Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay

Mayo 1, 2020

Ang Roselyn Jean Pelle Command sang New People’s Army (RJPC-NPA) upod sang mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa North Negros nga nagahatag sang mataas nga pagsaludar sa sahing mamumugon sa pagsaulog sang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kusog Pangabudlay ukon Labor Day subong nga adlaw.

Ang sahing mamumugon nga amo ang nagatuga sang manggad kag kasaysayan sa moderno nga tion ang masami nga naga-atubang sang delekado nga pagtrabaho kag naga-antus sang mga sakripisyo bangud sang pagpang-ulipon sang mga bentahuso nga mga kapitalista. Nagabukal-bukal ang kaakig sang katawhan sa bug-os kalibutan batok sa imperyalismo kag sa dunot nga sistemang kapitalista tunga sa tuman nga kapigaduhon, malala nga krisis sa ekonomiya kag kapaslawan sang sini nga sistema nga hatagan sang alebyo ang katawhan batok sa pandemyang Covid-19.

Idalum sa malakolonyal kag malapyudal nga katilingban sang Pilipinas, madugay na nga gaantus ang sahing mamumugon kag tanan nga mga trabahante sa pribado man kag publiko nga ulobrahan sang tuman ka nubo nga sweldo, walay kasiguruhan sa ila nga trabaho kag kulang sang mga benipisyo. Ang atrasadong ekonomiya sang pungsod kag dominasyon sang imperyalismo, madugay na nga naga-upang sa pag-uswag sang pangabuhian sang pumuluyo. Nagpabilin nga ulipon ang sahing mamumugon sa mga neoliberal nga patakaran sang imperyalismo, samtang dekorasyon lang sang manug-into kag butigon nga rehimeng US-Duterte ang kuno nga pagtapos sang kontraktwalisasyon sa pungsod.

Ilabe na sa karon nga kahimtang nga naglala ang kagutom kag kapigaduhon sang pumuluyo sa paglapta sang pandemyang Covid-19, masubra na sa 2.3 ka milyon nga trabahante ang nawad-an sang trabaho, dugang sa sobra 10 ka milyon ka pumuluyo nga wala sang empleyo sa pungsod. Ara man sa 12 milyones ang mga mamumugon nga Pilipino sa guwa sang pungsod ukon mga OFW nga apektado man sang pangkalibutanon nga krisis.

Samtang padayon naman ang pagpangutang, pagpangurakot kag paggarnatsa sang kwarta ka pumuluyo sang rehimeng US-Duterte sa pagpundo sang militarisasyon kag wala pulos nga programang “kontra-insurhensiya” kag pagpasurender. Imbis nga idugang ang pondo para sa serbisyong pangsosyedad kag pang-ikaayong lawas agud nga matapna ang makalalaton nga sakit, ginadoso ni Duterte ang mga militaristang tikang nga mas makapasingki pa sa krisis sa ekonomiya kag pulitika sa pungsod. Ang mga ido-ido kag papet nga lider pareho ni Duterte, indi na gid masalbar sang ila mga agalon nga imperyalista nga nagkaguliyang na subong sa atubang sang tuman kalala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista.

Ara sa kamot sang sahing mamumugon ang bwasdamlag sang katawhan. Kinahanglan hugot nga pangapinan sang proletaryong Pilipino ang ila makasaysayanon nga misyon sa pagsulong sa bag-ong demokratikong rebolusyon tubtub sa kadalag-an. Ang sosyalistang bwasdamlag sang katawhan ang magapaseguro nga matapna ang imperyalismo nga amo ang numero unong katalagman sa bug-os kalibutan.

Nagapanawagan ang RJPC-NPA sa pumuluyo nga mag-isa agud nga atubangon ang krisis sa Covid-19 kag krisis sa ekonomiya sang malapad nga katawhan. Mag-isa kita kag maglunsar sang malaparan nga kampanya sa produksyon sa pagkaon agud masabat ang kagutom. Padayon naton nga ilunsar ang kampanyang medikal, sanitasyon kag nutrisyon agud nga malikawan ang paglapta sang Covid-19 sa aton nga mga komunidad.

Napamatud-an na nga andam ang RJPC-NPA nga idepensa ang pumuluyo batok sa mga pasistang atake nga padayon nga ginadoso sang rehimeng US-Duterte sa kaumhan sa tunga sang krisis sa Covid-19. Ang butigon nga AFP kag PNP ginahimo lang rason ang Covid-19 agud itago ang ila kapalpakan kag ang mga kapyerdehan nga ila naagum sa inaway halin sa ila patraydor nga opensibang operasyon batok sa rebolusyonaryong kahublagan samtang ginapatuman sang NPA ang untat-lupok ukon ceasefire nga natapos na karon.

Mabuhay ang sahing mamumugon!

For reference:

Cecil Estrella

Tigpamaba

RJPC-NPA

The People’s Future rests on the Hands of the Working Class! RJPC-NPA salutes the Working Class on the occasion of International Labor Day


May 1, 2020

The Roselyn Jean Pelle Command of the New People’s Army (RJPC-NPA) and the revolutionary mass organizations in North Negros salute the working class on the occasion of International Labor Day today.

The class of workers who create all wealth and history in these modern times are most often exposed to hazardous working conditions as they suffer under capitalist greed and exploitation. The people of the world seethe with rage against imperialism and the moribund capitalist system amid extreme poverty, dire economic crisis, and the utter failure of the capitalist system to protect the people from the Covid-19 pandemic.

Under the semi-colonial and semi-feudal Philippine society, workers from both the public and private sectors have long been forced to endure dirt-poor wages, job insecurity, and meager benefits. The dominance of imperialism over the country’s backward economy has long stunted the development of people’s livelihood. The workers remain shackled to neoliberal policies of imperialism, while the two-faced and deceitful US-Duterte regime can only boast of its cosmetic drive to end contractualization in the country.

With the current state of worsening poverty and hunger and the Covid-19 pandemic, more than 2.3 million Filipino workers have lost their jobs on top of the more than 10 million labor force unemployed in the country. There are also over 12 million Overseas Filipino Workers or OFWs who are also affected by the global crisis.

Meanwhile, the US-Duterte regime continues to incur more debt to feed bureaucratic corruption and mindless spending for militarization and its useless programs for “counter-insurgency” and “local integration” or mass surrenders. Instead of allocating funds for social services, medical and health programs to combat the infectious disease, Duterte prioritizes militarist measures which only exacerbate the country’s economic and political crises. Lapdog regimes and puppet leaders such as Duterte can no longer be saved by their imperialist masters who are now reeling in chaos amid the extremely grave crisis of the world capitalist system.

The people’s future rests in the hands of the working class. The Filipino proletariat must hold on tight to their historic mission to advance the new democratic revolution until victory. The socialist future of the people shall ensure the death of imperialism, the number one scourge plaguing the whole world.

The RJPC-NPA calls on the people to unite in fighting the Covid-19 pandemic and the economic crisis affecting the broad masses. Let us unite in launching widespread campaigns for food production to ease hunger. Let us continue to launch medical and health campaigns for sanitation and nutrition to prevent the spread of Covid-19 in our communities.

The RJPC-NPA has proven that it is ready to defend the people against fascist attacks which the US-Duterte regime continues to launch in the countryside amid the Covid-19 crisis. The liars in the AFP and PNP are hiding behind the Covid-19 alibi to cover up their blunders and humiliating combat defeat in their treacherous offensive operations against the revolutionary movement while the NPA observed a unilateral ceasefire which ended today.

Long live the working class!

For reference:

Cecil Estrella

Spokesperson

RJPC-NPA

Paslawon ang Masingki nga Militarisasyon sa Central Negros

Press release

Abril 28, 2020

Reference:

Ka JB Regalado Spokesperson

Leonardo Panaligan Command New People’s Army

Central Negros Guerrilla Front

Arogante kag militarista si Maj. Gen. Eric Vinoya sang 3ID Philippine Army-Commanding Officer nga nagpalayag “no let up fight vs. 2 viral enemies.” Ginatumod ni Vinoya ang COVID virus kag ang Communist Party of the Philippines/New People’s Army.

Ang pasismo kag makasiligni nga SEMPO 1 kag 2 sadtong Disyembre 27, 2018 kag Marso 30, 2019 diin nagpatay sang masobra 20 ka mga inosenteng sibilyan, ilegal nga nag-aresto kag nagdislokar sa pangabuhian sang mga mangunguma sa Negros Oriental partikular na sa Guihulngan City, Canlaon City, Manjuyod, Ayungon, Mabinay kag Santa Catalina. Ini nga nagkalatabo sa Negros Oriental ang matuod nga virus nga dala sang mersenaryong AFP kag PNP antis pa ang Coronavirus pandemic. Tubtob subong nagapadayon pa ini nga virus nga nangin bangungot kay Maj. General Eric Vinoya, bug-os nga yunit sang AFP, kwerpo sang kapulisan kag sa US-Duterte nga rehimen.

Daw buka nga plaka ang pasulit-sulit nga tinikal ni Vinoya nga ubuson pamatay ang NPA kag wasakon ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan.

Masingki nga militarisasyon sa kaumahan, padayon nga redtagging sa mga demokratikong organisasyon sang pumuluyo kag EJK, paghingabot kag pagpamatay sa mga aktibista sa kasyudaran ang ginapatuhoy ni Vinoya. Bangud sini segurado ang NPA nga magdugang naman sa malaba nga listahan sang human rights violations nga direkta ginkomiter sang AFP, PNP upod kay Presidente Rodrigo Duterte .

Bugtaw nga nagadamgo si Maj. Gen. Eric Vinoya. Dapat mahangpan ni Vinoya nga kon padayon ang pagluntad sang human rights violations, padayon man nga maga-usbong ang paghimakas sang pumuluyo tubtob ang masa maga-usoy sa husto nga banas sang armadong rebolusyon. Dumdumon ni Vinoya nga ang masa ang makahulusga kag ang masa lubos nagasuporta sa New People’s Army nga absoluto nga ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines. Rason nga wala sang kalutusan ang NPA sa basehan nga pila na ka pasistang rehimen ang nagligad.

Ginahangkat sang Leonardo Panaligan Command New People’s Army nga indi bastante ang pagmando sa imo mga tinawo kundi upod ka sa imo mga buko sa pagdugmok sa NPA agud matilawan mo ang ginabatyag nga pag-antus sang imo mga tropa sa patag-awayan. Ang pagmando sa rank and file nga tropa sang AFP kag PNP para sa personal nga interes, pogi-points, luho kag kapritso magadabok sang hiliusa nga pag-alsa sang tinawo batok sa ila awtokratiko, pasista, militarista nga mga matag-as nga opisyal tubtob sa marumpag ini.

Sa tanan nga armadong yunit sang LPC upod sa katapuan sang rebolusyonaryong organisasyon masa, lubos nga alagaran ang pumuluyo sa pagpangibabaw batok sa pandemya nga COVID-19 kag malawig na nga pag-antus sang mga mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad kag iban pa nga sektor sa lapnagon nga gutom kag kaimulon bunga sang kawad-on sa duta kag palangabuhian dala sang himalatyon nga sistema sang katilingban Pilipino. ###

Paslawon ang masingki nga militarisasyon sa larangan gerilya kadungan sa pagpaslaw sang martial law sang rehimeng US-Duterte!

Isulong ang armadong paghimakas kag pasingkion ang inaway banwa!

Pahayag sang AGC-NPA sa plano nga Martial Law sang rehimen US-Duterte

Press Release

Reference:

Ka Juanito Magbanua

Apolinario Gatmaitan Command-Spokesperson

Regional Operational Command

New People’sarmy, Negros Island  

April 28,2020

Mabaskog nga ginakondina sang rebolusyonaryong kahublagan kag pumuluyo ang pamahog sang Duterte nga rehimen  sa pagdeklara sang Martial Law. Pabalikbalik nga ginbasol ang New People’s Army para hinabunan ang iya kapaslawan, kapalpakan sa pag-atubang sa problima sa ikaayong lawas. Wala-huya nga ginpabangud  sa rebousyonaryong kahublagan kag sang  iya mga kritiko agud matigayon ang pagdiklarara sang Martial Law sa bug-o s nga pungsod . Ang wala sang  pagkontrol sa sobra tunga sa milyon nga Chinese national nga makasulod sa pungsod. Ang militarista nga pagsulbar sa covid-19 paagi sa pagpa-idalum sa bilog nga pungsod sa Enhanced Community Quarantine (ECQ), pagmobilisa sang militar kag pulis kag pilit nga ipasunod ang mandu sang teraniko nga rehimen Duterte nga nagtuga sang kapalpakan ,amo ang dapat tadlungon.

Kon tampad ang rehimen Duterte sa pagsulbar sining problima sa pandemya, dapat magpatindog  sang mga testing center kag pangabayon ang tanan nga may sentoma sang covid-19 kag ang mapamatud-an nga positibo amo lang ang dapat i-quarantina, sabton ang tanan nga gasto sa pagpabulong tubtob maayo, hatagan sang nagaka-igo nga suporta ang pamilya sang pasyente kag indi ipa-idalum ang masobra isa ka gatos ka milyon nga pumuluyo nga wala na-apiktuhan sang sining makamamatay nga virus.

Magluwas sa P275  ka bilyon bilang Emergency Covid-19 fund nga bastante nga gastuhon para diri. May natalana  nga P4.5 bilyones nga pundo para sa intelligence fund nga ara sa idalum sang discretion sang presidente. Dugang pa diri, may natalana nga bilyon-bilyon para sa inugbayad sa utang sa gwa sang pungsod kag mga pundo sang lain-lain nga ahensya sang gobyerno nga nagakadto lang sa bulsa sang korap nga opisyal sang gobyerno kag matag-as nga opisyal sang berdugong AFP/PNP.

Indi nga kinahanglan nga maghatag sang iya isa ka bulan nga sweldo upod ang iya pamilya kag iban nga politiko bilang “konswelo de bubo” kay bisan indi na sila paghatagan sang sweldo masugot man lang na basta ara lang sila sa poder. Nagtuga  lang ini sang lapnagon nga pagkadislokar sa pangabuhian sang malapad nga pumuluyo, tuman nga kapigaduhon, gutom ilabi na sa hanay sang mga mamumugon kag mangunguma. Nagresulta ini sang lapanagon nga pagkadiskontento bangud para sa ila mas daku pa ang halit sang ECQ ikompara sa halit nga tuga sang civid-19.

Ang mayor nga tuyo sang rehimen Duterte, indi ang pagsulbar sang problima kon paano atubangon kag hatagan sang nagaka-igo nga solusyon ang ining pandemya. Tuyo sini nga hinabunan ang iya salabton kag krimen nga nahimo sa pumuluyo paagi sa pagdikrara sang Martial Law sa bilog nga pungsod, magpabilin kag suluhon ang poder tubtob san-o. Nakahibalo sya nga kon indi na sya presidente madamu sya nga kaso nga atubangon kag segurado nga mapriso. Ginagamit ang isyu sang NPA nga kunu “wala nagatuman sang gindeklara nga ceasefire”, Covid-19, indi desiplinado, salawayon, tig-a bagul ang mga pumuluyo nga wala nagasunod sa iya mandu  kag mangin tungtungan agud ideklara ang pasista kag diktadurya nga paggahum gamit ang berdugong AFP/PNP. Indi pamahog ang  ginahambal ni Duterte nga hayag nga pagdeklara ang Martial Law kundi plano gid sini nga pagdeklara sang diktadurya nga pagginahum.

Sa tanan nga pumuluyo, kondinahon kag pamatukan ang maitum nga plano sang US-Duterte nga rehimen kag plano sini nga magpabilin sa poder tubtob san-o. Ibuyagyag ang maitum nga plano sa pagdiklara sang Martial Law agud salbaron ang kaugalingon kag hinabunan ang mga kapaltahan nga nahimo sa pumuluyo.###

Bungkagon kag palayason ang US-Duterte nga rehimen!

Mabuhay ang masang pigos!

Listen here: https://youtu.be/snkPhO-yv_Q

Divertionary sa matuod nga isyu ang palayag ni President Rodrigo Duterte nga magdeklarar siya sang Martial law sa pungsod

News release

 Abril 24, 2020

 for reference:

 Ka JB Regalado

Tagpamaba

Leonardo Panaligan Command New People’s Army

Central Negros Guerrilla Front

Divertionary sa matuod nga isyu ang palayag ni President Rodrigo Duterte nga magdeklarar siya sang Martial law sa pungsod bangud sang mga pagpang-atake sang New People’s Army sa tropa sang Armed Forces of the Philippines suno kay Ka JB Regalado, tagpamaba sang Leonardo Panaligan Command Central Negros.

 Gin-athag man ni Regalado nga “aktibo nga pagdepensa” lamang ang ginhimo sang NPA sa panahon nga nagapang-atake ang pasistang AFP sa mga teritoryo sang NPA samtang nga nagapatigayon ini sang mga medikal nga aktibidad kag produksyon kabahin na sa pangkabilugan nga pagpakig-away sa Coronavirus pandemic kag lapnagon nga gutom.

Suno ni Regalado, ang isyu subong paano sabton, atipanon kag sustentuhon sang gobyerno ni Duterte ang pumuluyo nga malawig na nga naga-antus sa kapigaduhon kag ginkwarantina pa sa tagsa sini ka mga puluy-an diin wala sang may makaon kag biktima pa sang nagkalain-lain nga porma sang human rights violations samtang nagapakig-away sa COVID-19.

 Dugang pa ni Regalado imbes nga magkonsentrar ang gobyerno sa pagapanguna ni Duterte sa pag-away sa COVID-19 padayon pa ini nga nagapatigayon sang red-tagging kag pagpapriso sa mga aktibista bangud sang himu-himo naman nga mga kaso. Padayon nga extra judicial killings sa mga inosenteng sibilyan sa iya gyera kontra-druga kag padayon nga pagpamatay sa mga aktibista. Subong man ang pagpasingki pa sang kontra-insurhensiya nga kampanya batok sa CPP/NPA/NDF paagi sa paglunsar sang wala untat nga operasyon militar sa kaumahan.

Siling ni Regalado, ang kamatuoran inutil ang rehimen sa pagsolbar sa padako kag padako pa nga kaso sa pungsod nga apektado sang COVID-19 pandemic sa kada adlaw nga naglab-ot na sa malapit sa 7,000 ka indibidwal sa bilog nga pungsod. Dugang pa nga solbaron ni Duterte ang minilyon-milyon nga dismayado kag diskontento nga pumuluyong Pilipino nga padayon pa nagahangla sa ginasugid sini nga ayuda.

Nagakahulugan nga ginhingalitan ni Duterte upod sa utok-pulbura nga mga opisyal sang AFP kag PNP ang isyu sa COVID sa pagdeklarar sang martial law hambal ni Regalado. Mas nagdalum kag nagalala pa ang korapsyon sa militar, mga ahensya kag iban pa nga burukrasya sang gobyerno bangud sang panghingalit sa kampanya kontra-COVID.

Desperado si Duterte upod sa AFP, PNP kag iban pa nga state security forces sa pagdugmok sa rebolusyonaryong kahublagan. Kag kapaslawan lang ang madangatan sang sini nga rehimen tubtob matapos ang iya termino nga papason ang NPA sa masobra 5 na ka dekada nga armadong paghimakas sa pungsod suno pa ni Regalado.

Tamparos sa guya ni Duterte ang iya deklarasyon sa pagpatuman sa Martial law sa pungsod taliwas sa iya daan nga mga palayag sang bag-o pa siya sa poder.

 Nagapakita lang nga wala man sang sinseridad ang rehimeng US-Duterte sa pag-ugat sang gyera sibil kag armadong konplikto sa pungsod dira sa pagpatigayon sang Peacetalks suno ni Regalado.

Lubos ginapanawagan ni Regalado sa tanan nga yunit sang NPA, milisya sang banwa, iban pa nga yunit gerilya, rebolusyonaryong organisasyon masa upod sa malapad nga masa sang pumuluyo nga ipadayon ang pag-alagad sa pumuluyo sa pagpakig-away sa Coronavirus. Kag handaan pulitiko-militar agud paslawon ang Martial law sang pasista kag tiranikong US-Duterte.###

The people should condemn Duterte’s recent threat of declaring martial law

PRESS STATEMENT
April 24, 2020

Duterte is using the outrageous lie that members of the New People’s Army (NPA) are attacking Armed Forces of the Philippines (AFP) troops assigned to escort government personnel distributing financial aid in the countryside to pass the blame for his own massive failure in responding to the COVID-19 crisis and to justify his further use of authoritarian power.

The NPA is in fact currently on ceasefire status giving full focus on its health and socio-economic campaigns.

Duterte and his military dogs are exploiting the COVID-19 situation to maliciously discredit and step up military attacks on the revolutionary armed movement, and shore up their bid to impose an out-and-out fascist dictatorship.

The regime’s negligent, ineffective and tyrannical ways in the face of the COVID-19 pandemic have brought Duterte deeper in political quagmire.

More and more people are demanding that Duterte scrap his bureaucratic and militarist emergency strategies which have not only failed to contain the virus but are also bringing untold economic misery to millions of Filipinos.

The situation is potentially leading to a period of social unrest without precedent.

Yet instead of humbly acceding to the call of the people, Duterte is becoming more and more Marcosian each day. He continues to refuse to closely work with credible scientific experts who have social conscience and with the various civil society groups. He would rather stick it out with his cabal of arrogant military bureaucrats.

Invariably he does not admit bureaucratic delays and incompetence and the inherently fascist frame and utter counter-productivity of his so-called martial law-type measures. What he is quick at is putting the blame for his inadequacies and criminal culpabilities on his critics.

This growing number of Duterte critics now include the thousands upon thousands of poor families made even poorer and hungrier because of the lockdown mess.

Duterte spitefully calls them undisciplined, selfish and deserving to be shot. He is afraid that they may rise up in defense of their right to find work and eat, and link up with democratic forces, civil society groups and traditional institutions who have long been condemning Duterte’s tyranny and rotten administration and calling for his ouster.

In trying to allay this fear, Duterte is every day readying the full array of the state’s coercive apparatus to take over in what is turning out to be an imminent imposition of martial rule, bolstered by the most devious lies and fake news.

The people should condemn Duterte’s recent threat of declaring martial law. They should see through all these machinations and should strive to get the most accurate information, so that they may be able to act accordingly as citizens with social responsibility beyond being forced to follow whimsical structures imposed by the militarist lockdown.

The media, for its part, should not be cowed by the fascist military; the media itself, as we know it, would be gone as soon as martial law is finally declared.

Duterte did not mention any specific fake news of SAP-snatching NPAs. The military has so far developed several versions of such pathetic fantastic themes in its fake news offensives in Samar, Masbate and Mindanao. But it could be assumed that what he had immediately referred to in this morning’s address was the April 19 failed raid of AFP troops in Himamaylan City, Negros Occidental.###

For reference:
Ka Juanito Magbanua
Apolinario Gatmaitan Command Spokesperson
New People’s Army – Negros Island

COVID-19 crisis pretext to step up military attacks

News Release

April 23, 2020

The Apolinario Gatmaitan Command (AGC) of the New People’s Army (NPA) in Negros said in a statement today that the Armed Forces of the Philippines (AFP) could only peddle “lies upon patent lies” in the latter’s attempt to explain to the public the recent armed incident between elements of the 94th Infantry Battalion of the Philippine Army (IBPA) and a guerilla platoon belonging to the Mt. Cansermon Command (MCC-South Central Negros Guerilla Front) in the hinterlands of Himamaylan City, Negros Occidental where, according to reports, three government soldiers had been killed and four others wounded.

 The AGC said that the AFP is taking advantage of the Corona Virus Disease (COVID) crisis to discredit and step up military attacks on the revolutionary armed movement which is currently on ceasefire status giving full focus on its health and socio-economic campaigns with peasant mass organizations in the countryside.

Combat operation not humanitarian mission

According to AGC spokesperson Ka Juanito Magbanua, contrary to the official statement of the 303rd Infantry Brigade, the army unit that had engaged the NPA in Barangay Carabalan on April 19 was never assigned to provide security to Department of Social Welfare and Development (DSWD) personnel who were scheduled to distribute social amelioration (SAP) aid in the area on the same day.

“How could these soldiers possibly be on a so-called humanitarian mission to ensure the conduct of a DSWD activity in the village center of Barangay Carabalan when in fact they were nowhere near the said venue but were instead marching in combat mode somewhere deep in Sitio Kamuag or at least ten rugged kilometers away?” Magbanua said.

In a separate statement, MCC spokesperson Ka Dionesio Magbuelas said that the same AFP soldiers, dispatched at least in two columns, had already been on full and sustained military field operation in the interior barangays of Himamaylan City for more than a whole week prior to April 19, which effectively included as well the remaining days of the government’s recently expired ceasefire declaration.

 No ambush, no CPP-NPA ceasefire violation

Magbuelas also clarified that the Himamaylan City armed incident was not an NPA ambush or a premeditated tactical offensive on AFP troops.

“What transpired, rather, to be precise, was a failed raid by the 94th IB on guerrilla forces in their [NPAs] temporary physical base,” said Magbuelas. “The AFP attack was unsuccessful because the NPA Red fighters and commanders effectively performed active defense.”

 Magbuelas added that the said NPA platoon was on much lower ground than its attacking adversaries and, as such, an ambush operation would have been impossible to execute.

According to the MCC, it has already submitted its initial report to higher operational commands of the NPA citing that there had been no provisions in the current unilateral ceasefire declaration of the CPP-NPA that had been violated in the April 19 active defense action.

Investigate AFP instead, cooperate with people’s organizations in COVID fight

The National Democratic Front – Negros Island meanwhile called the House Resolution condemning the alleged April 19 ambush of the NPA, signed by all district and partylist representatives of the two Negros provinces, as very unfortunate.

Ka Bayani Obrero, NDF-Negros spokesperson, said that the Negros congressmen should have first made a thorough study of the incident before drafting the resolution.

“The Negros representatives should know better than relying, hook, line and sinker, on reports supplied by AFP publicists that are not only biased but downright dishonest and meant to deceive,” Obrero said.

What the solons should pass instead, according to Obrero, is a resolution to investigate military abuse, fake surrenders or any such gross manifestations in their districts of the AFP’s overbearing fascist presence and impingement on civilian authority using the COVID-19 emergency as convenient pretext.

Obrero said that it is high time that an inquiry is conducted as well on the highly irregular circumstance of the military having blanket discretion over billions of public funds.

The NDF-Negros also encouraged the Negros solons and their staff to work closely with credible scientific experts with social conscience, local government officials with good public service records and specially with the various civil society groups in pushing for a genuinely medical and social COVID-19 response.

 The Negros solons and their staff “should likewise explore providing assistance of any kind to the health and emergency food production campaigns in the guerilla zones being carried out by NDFP allied organizations and organs of Red political power,” Obrero said.###

References:

 Ka Juanito Magbanua,

AGC-NPA Negros Spokesperson

Ka Dionesio Magbuelas,

MCC-NPA South-Central Negros Spokesperson

Ka Bayani Obrero, NDF-Negros

79th IB soldiers violate Duterte’s ceasefire order in North Negros

Press Release

Cecil Estrella
Spokesperson
RJPC-NPA North Negros

April 20, 2020

The Roselyn Jean Pelle Command – New People’s Army (RJPC-NPA) Northern Negros Guerilla Front, strongly denounces the Philippine Army, particularly elements of the 79th Infantry Battalion, for violating their own ceasefire declaration with continuous military operations.

Meanwhile, units of the RJPC-NPA continue to launch mass education regarding the Covid-19 pandemic in order to mobilize the people against the medical and socio-economic crisis that we face today.

During the first week of April, the RJPC-NPA received reports that the 79th IB conducted military operations in the mountain villages of Brgy. Paghumayan, Malatas, Cruz, Macasilao and Pantao in Calatrava even while Duterte’s ceasefire declaration was still in effect. There were also military operations in Sitio Carbon, Barangay San Isidro and Barangay Bandila in the municipality of Toboso.

On April 13, 2020, the RJPC-NPA received reports that more than 30 armed soldiers conducted operations in Sitio Tipolo, Brgy. Pantao, Calatrava. They threatened and interrogated civilians and spent the night in a house within the community.

By afternoon, the fascists were seen in Sitio Udiong, Brgy. Bandila, Toboso, and moved towards Sitio Magkalapi, Brgy. Tabun-ac, also in Toboso.

On April 15, the fascist unit was involved in the forcible entry and ransacking of the Palay family home in Sitio Udyong, Brgy. Bandila, Toboso, around 6 am. Six soldiers in civilian clothing ransacked the house looking for Quintin Palay, the head of the household, while Quintin was tending to his crops in Brgy. Bandila proper. The armed men who ransacked the house threatened and interrogated a 12-year old child who passed out due to fear.

According to reports, the other soldiers initiated a cockfight in the sitio while the six elements ransacked the Palay house. In the following days, the fascist 79th IB continued with ther cockfighting and gambling spree at the nearby village, Brgy. Winaswasan in Calatrava.

These military operations of the 79th IB which also violate human rights and the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law or CARHRIHL, show the insincerity of the ceasefire order and the empty talk of their commander-in-chief Duterte. Duterte’s ceasefire is not serious in helping the Filipino people. The said unit of the Philippine Army is no different from other fascist units that treacherously attack NPA units conducting medical missions in other parts of the country.

While the whole world faces the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, the AFP is first to violate the “Bayanihan to Heal as One Act” and other guidelines of the reactionary government such as social distancing and quarantine. Soldiers abuse civilians and initiate gambling in communities. In the checkpoints, many people complain that police and soldiers without adequate protective gear like face masks and gloves conduct body frisking and heavy inspection of personal belongings of travelers.

It is clear to the people that intensified militarization and the lockdown of communities are no solution to Covid-19, for these steps should be based on the improvement of medical services and data from mass testing. The US-Duterte regime and corrupt politicians are only interested in saving themselves, in imposing fascist and military rule to control the protests and spontaneous anger of the people, and in gaining spoils from financing and aid meant for ordinary citizens affected by the crisis.

The RJPC-NPA calls on the people and all revolutionary mass organizations in North Negros to help each other face Covid-19. Let us implement the call of the Communist Party of the Philippines for medical missions and mass education to fight Covid-19, launch mass campaigns for sanitation and people’s nutrition, and emergency food production to cover the needs of the toiling masses and the hungry amid the economic crisis.

The ranks of the fascist military and police are also vulnerable to the spread of Covid-19, just like the doctors, nurses and health workers taken for granted by the inutile US-Duterte regime. They should be sincere in helping and uniting with everyone to improve medical services and aid for the affected masses of the people. Military operations and abuses make the crisis and hunger of the Filipino people much worse. ###

NPA-MCC mounts successful defensive action in Carabalan; AFP at least 8 KIA

Press Release

For reference:

Ka Dionisio Magbuelas

 Spokesperson

Mount Cansermon Command-New People’s Army

South Central Negros Guerilla Front

April 21, 2020

The New People’s Army – Mount Cansermon Command (NPA-MCC) garnered a victory for the people on its recent encounter with the 1st platoon of the 94th Infantry Batallion of the Armed Forces of the Philippines (AFP), last April 19, in Sitio Kamuag, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. The firefight lasted for 47 minutes. The AFP suffered at least 8 Killed-In-Action (KIA), including their Platoon Commanding Officer.

The encounter was in no way a violation of the unilateral ceasefire declared by the Communist Party of the Philippines (CPP) until April 30. The said unit was in active defense mode upon receiving reports of military presence around the mountainous barangay since April 14, while conducting mass campaigns regarding Covid 19, public health, and emergency food production. In fact, in their various interviews, the AFP claim they ‘received reports of NPA presence and acted on it’, which proves they were the ones instigating an encounter.

Starting from April 14 (which was a direct violation of their ceasefire) until the today, the 94th IB were already conducting operations in Sitios Bulod, Daat, Kanagbaan, Kasipongan, Cunalom in Barangay Carabalan, Sitios Asaran and Cantupa in Barangay Buenavista, Sitios Palasanan and Double Yarding in Mahalang. The AFP troops were also occupying Cunalom Elementary School, which is a violation of the International Humanitarian Law. They were not conducting testing, nor were the AFP in any way concerned in the well-being of the people. They are also possible carriers of Covid 19, and their operations without wearing masks or other Personal Protective Equipment (PPEs) prove harmful to the masses.

The AFP’s claims that they were conducting security operations for relief distribution are lies. The barangay proper of Carabalan was more than 10 km away from the encounter site. The masses also claim that only a select few received the grant from the Social Amelioration Program (SAP).

Furthermore, they should avoid recycling their argument that they ‘anticipated’ NPA attacks on relief drives just like what happened in Balangiga when: 1) the Balangiga LGU already refuted the claim that NPA took their relief and 2) it is the AFP who industriously conduct food blockades during crisis (during the massive Lumad Killings and Displacement, and the Taal Volcano eruption).

It is important to note that the position of the NPA camp was not designed for an ambush. The AFP themselves with their supposed military expertise know that it was in lower ground. The NPA unit was forced to be in active defense mode when AFP troops conducted operations around the area. If the Duterte regime and the AFP is really sincere in aiding the poor, it should’ve long reallocated its huge intelligence fund for the public health crisis, rather than blatantly aggravating the situation.

The NPA grieve the loss of the recent PMA graduate and his fellow troopers. We send their families out condolences. We also urge the rank-and-file troops who are just cannon fodder while their higher-ups bask in their corrupted wealth to defect to the New People’s Army and truly serve the people.

The NPA will continue its mass campaigns to aid in the Covid 19 pandemic and even beyond. The unilateral ceasefire will still be observed as ordered by the CPP.

Hence, we urge the Congress to make an inquiry on what really transpired in Barangay Carabalan. The Commission on Human Rights (CHR) and progressive organizations should also launch Fact-Finding Missions to further investigate. It is the AFP who continuously make strides to hamper the possibility of peace negotiations. The AFP’s vicious lies will be disproved on witness accounts, and their desperate attempts to save face will further isolate them from the people. ###

Col. Inocencio Pasaporte is a serial liar

PRESS STATEMENT
April 20, 2020

There are at least three patent lies in the 303rd Brigade commander’s recent statements on the April 19 armed engagement between a unit of the 94th Infantry Battallion of the Philippine Army (IBPA) and a New People’s Army (NPA) platoon in Barangay Carabalan, Himamaylan City.

FIRST, the said unit of the Armed Forces of the Philippines (AFP) was not in any way providing “outer security patrol” service to DSWD personnel conducting distribution of special amelioration program (SAP) aid in the area.

The AFP soldiers in fact had already been on full and sustained combat operation in the interior barangays of Himamaylan City for more than a week prior to the incident, including even the days that the government’s ceasefire declaration was still supposedly in effect.

SECOND, the NPA does not take financial or food aid away from the people. The people themselves, especially the poor peasants and farm workers of the countryside, could attest how absolutely false this accusation is.

For one thing, they know of “3-8,” the set of rules and principles that guides the actions of the NPA; one that disallows, for example, the taking of even the least valuable of the masses’ possessions.

They know that the NPA, even as it plays the key role of smashing the armed forces of the reactionary state, performs other tasks in the field of production, education, culture, and health, further endearing them thus to the most exploited and oppressed.

They know of the current efforts of the NPA to work with the organs of Red political power, revolutionary mass organizations, traditional groups and institutions, and, to a certain extent, even allies in local governments and national agencies, in carrying out a comprehensive and extensive people’s campaign amid the COVID-19 crisis.

They know, for example, of the people’s clinics doing the rounds in many parts of the guerrilla zones with NPA medical officers and staffs at the helm.

The most successful of these so far has been the one held in Central Negros itself last March 29 (coinciding with the NPA’s 51st anniversary) where around two thousand barrio folk where checked up and treated in just a single afternoon; a feat that many credible health professionals in the cities have praised as unprecedented.

The people have known of the emergency food production campaign of the revolutionary peasant associations and the NPA long before any of the officials of the Department of Agriculture admitted that a COVID-19-imposed nationwide food shortage is imminent.

They know of the valuable advise that the NPA has been giving hard-up households on how to effectively and in an organized way assert their rights in availing from the economic aid programs of government agencies, however long-delayed, corruption-laden, and inadequate these may be.

Knowing all these, the people could easily belie Pasaporte’s talk of SAP-snatching Red fighters, whether in Himamaylan or any other Negros town and city, in Samar, Masbate, Mindanao, or anywhere else in the country.

The people, furthermore, know that the revolutionary movement realizes the very urgent need to concentrate all present efforts to helping the people collectively stand and overcome the COVID-19 crisis, and that the CPP-NPA-NDFP (Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front of the Philippines) has seriously heeded the global call of the United Nations to temporarily halt armed conflicts and declared a unilateral ceasefire that took effect from March 26 to April 15 and which has already been extended to last until April 30.

This leads us to the THIRD Pasaporte lie. The NPA-Negros, in its armed engagement with the AFP on April 19 in Himamaylan City, did not violate any of the ceasefire provisions being currently enforced by the CPP-NPA-NDFP.

What happened in Brgy. Carabalan was not a tactical offensive carried out by a unit of the Apolinario Gatmaitan Command against the elements of the 94th IB PA. It was a necessary performance of active defense after the NPA Red fighters and commanders exhausted all attempts to desist from giving battle to the PA unit that had been aggressively pursuing them for more than a week.

Col. Inocencio Pasaporte is a serial liar. All these outrageous lies expose not only Pasaporte’s pathological aversion to the truth. These underscore as well the Duterte regime’s continuing Marcosian machinations to use the current COVID-19 situation to further discredit and attack the revolutionary movement and shore up the prospects of imposing a fascist dictatorship, all of which at the obvious expense of the already and much beleaguered people.###

Reference:
Ka Juanito Magbanua
Apolinario Gatmaitan Command Spokesperson
New People’s Army – Negros Island

BREAKING| NPA fighters defend themselves from 94th IB attack

NPA fighters defend themselves from 94th IB attack

BREAKING| New People’s Army fighters conducting a community health campaign against COVID-19 bravely defended themselves from an attack of 94th IB troops around 9AM today, April 19, at Sitio Kamuag, Barangay Carabalan, Himamaylan City. The Philippine Army suffered 8 casualties while the NPA safely withdrew after a 30-minute firefight.

Soldiers from the 62nd and 94th IB have been conducting non-stop military operations in Central Negros even during their own ceasefire declaration.

Deklarasyon sang LPC-NPA Angot sa Ceasefire Extension

Press release

Reference:

Ka JB Regalado

Spokesperson

Leonardo Panaligan Command- New People’s Army

Central Negros Guerrilla Front

Abril 19, 2020

Lubos nga ginsunod kag strikto nga ginpatuman sang Leonardo Panaligan Command New People’s Army Central Negros ang ceasefire extension tubtob Abril 30 alas 11:59 sang gab-i matapos ang deklarasyon sang Communist Party of the Philippines nagliligad nga adlaw.

Mabaskog man nga ginakundenar sang LPC-NPA ang sistematiko nga paglapas sang pasistang AFP sa kaugalingon sini nga ceasefire declaration sadtong Marso 23 tubtob Abril 15, 2020. Kaangay sang padayon nga operasyon militar sa mga nabukid nga bahin sang Central Negros, paglusob kag pagpanaka-saka sa mga kabalayan sang pumuluyo sa Brgy. Luz, Guihulngan City, pilit nga pagpasurender sa mga sibilyan nga kuno mga “NPA supporters” kag ang ilegal nga pag-aresto kay Teodoro Bolhano sang Brgy Budlasan, Canlaon City tanan sang Oriental Negros.

 Ginamanduan man ang tanan nga yunit sang New People’s Army, milisya sang banwa kag iban pa nga yunit gerilya idalum sa LPC-NPA nga temporaryo untaton ang paglunsar sang anuman nga taktikal nga opensiba batok sa AFP, PNP, paramilitar kag iban pa nga makinaryas militar sang reaksyunaryong estado.

Hugot naman ginapanawagan sang Front Operational Command sang LPC-NPA ang indi pagpaubos sang aton Standard Operating Procedure (SOP) sa paggwardya batok sa pagpang-atake sang pasistang tropa sang estado. Samtang padayon ang aton lubos nga pag-alagad sa masa dira sa paglikaw kag pagpakig-away sa Coronavirus pandemic, malala nga gutom kag kapigaduhon nga gina-atubang karon sang kadam-an nga pumuluyong Pilipino ilabe na ang sahing anakbalhas. Samtang handaan man ang halintang sang gyera sibil sa pungsod sa tunga sang sistematiko nga implementasyon sang Martial Law sang pasista kag tiranikong US Duterte upod sa militarista nga mga opisyal kag heneral sang AFP, PNP kag iban pa nga nakapwesto sa ahensya sang gobyerno.

Isusteni ang pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa paagi sa paghatag serbisyo medikal, pagkampanya sang sanitasyon-nutrisyon sa masa kadungan sa matinugahon nga paglunsar sang hilikuton produksyon para sa pangmalawigon nga konsumo dira sa pabaya kag kulang sang serbisyo sosyal sang US-Duterte nga rehimen. Paslawon ang Martial Law sang rehimeng US-Duterte! Maghimakas kag isulong ang armadong rebolusyon! ###

3ID kag 303rd BdePA naglubid sang kabutigan sa tunga sang krisis sang Covid-19 pandemic

News Release

Reference:

Ka Dionesio Magbuelas

Tagpamaba

Mount Cansermon Command New People’s Army

South Central Negros Guerrilla Front

Abril 19, 2020

 3ID kag 303rd BdePA naglubid sang kabutigan sa tunga sang krisis sang Covid-19 pandemic suno kay Dionesio Magbuelas tagpamaba sang Mount Cansermon Command sang New People’s Army South Central Negros Guerrilla Front.

Peke nga balita ang ginpaggwa ni Col. Inosencio Pasaporte sang 303rd Bde PA kag 3ID spokesperson Pancito ang kuno pagsurender ni Jonel Moreno a.k.a “Roy” sang Brgy Buenavista, Himamaylan City sang nagligad nga mga inadlaw, dugang pa ni Magbuelas.

Suno pa ni Magbuelas, wala sa roster sang NPA ukon anuman nga yunit gerilya si Moreno. Taliwas ini sa ginpalayag sang AFP.

Ang matuod subject si Moreno sa rebolusyonaryong korte sang pumuluyo sa kaso sang pagpangilkil sa masa kag pila ka indibidwal nga negosyante sa lugar gamit ang ngalan sang CPP/NPA. Ginpalayag pa ni Magbuelas nga madugay na nga asset militar si Jonel Moreno. Segurado man may kaangtanan kag may bahin sa tinungaay sa kinilkilan nga kwarta ni Moreno ang militar kag kahibalo gid ina si Col. Pasaporte sang 303rd Bde PA. Dugang nga palayag ni Magbuelas.

Kaladlawan kag kahuluya siling ni Magbuelas kay ang manugpangilkil nga si Moreno kag korap nga militar ang nagdrama sa paghingalit sa kasagsagan sang epidemya nga Coronavirus sa dugang naman nga korapsyon sa E-CLIP sang gobyerno nga nangin gatasan na sang mga opisyal kag heneral sang AFP para sa ila mga luho kag kapritso.

Paano magsurender ang isa ka extortionist kag madugay na nga asset militar sa Korap kag pasistang AFP?. Ang matigdas nga pamangkot ni Magbuelas.

Gusto lang tiplangon sang manugpatalang kag mersenaryong AFP ang kadam-an nga pumuluyo, dugang pa ni Magbuelas.

Nanawagan man si Magbuelas sa bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan nga sakop sang prenteng gerilya nga maghiusa, padayon nga mangin maanting kag mabinantayanon sa mga pagpatalang kag iban pa nga tipo sang pagpang-atake militar samtang naga-alagad sa pumuluyo sa tunga sang untat-lupok, gutom kag krisis sang COVID-19 pandemic. ###

Padayon nga Ipatuman ang Untat-lupok sa Padayon nga Pagpakig-away sa COVID-19 Pandemic

Press Release

Reference:

Ka Dionesio Magbuelas

Spokesperson

Mount Cansermon Command – New People’s Army

South Central Negros Guerrilla Front

Abril 18, 2020

Untat-lupok! ang mabaskog nga ginamando sang Mount Cansermon Command New People’s Army sa South Central Negros Guerrilla Front sa tanan nga yunit sang NPA, yunit milisya kag iban pa nga yunit gerilya idalum sini nga kumand batok sa AFP, PNP, paramilitar kag iban pa nga makinaryas sang reaksyunaryong estado tubtob Abril 30 alas 11:59 sang gab-i.

Katuyuan sini ang padayon naton nga pagpukaw, pag-organisa kag pagpahulag sa masa agud pakig-awayan ang COVID-19 pandemic. Padayon nga maglunsar sang kampanya medikal kaangay sang sanitasyon-nutrisyon kag iban pa nga mga pamaagi sa pagpamulong agud maglikaw sa halit sang nasambit nga makamamatay nga COVID-19. Samtang ipadayon man ang paglunsar sang mga aksyon masa ilabe na ang hilikuton produksyon sa pagpatuhaw sang dugang nga mga pagkaon para sa pangmalawigon nga kinahanglanon sang pumuluyo.

Magpabilin man nga alerto ang NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong hublag agud depensahan ang seguridad sang masa kag pangabuhian sini batok sa pagpang-atake militar sa aton teritoryo.

Lubos man ginakondenar sang MCC-NPA ang pasistang palayag ni Duterte nga magpatuman sang total lockdown katumbas sa pagpatuman sang Martial Law sa pungsodnon nga sakop.

Ang iya pagmando sa AFP, PNP kag iban pa nga pasistang makinaryas sini sa pagpangaman; ang pagkondisyon sa pumuluyong Pilipino sang lubos nga pagpatuman sang Martial Law sa pungsod. Tuyo sini nga ipiton ang mga kritiko kag nagahimakas nga mga pumuluyo sa pag-angkon sang ila mga demokratikong kinamatarung kag interes. Dugang pa, ang pagpahinabon sang iya kapalpakan kag kapaslawan sa pagpakig-away sa COVID-19 pandemic labi na ang malapit 5,000 nga direkta nga naapektahan sang sini nga sakit. Subong man ang indi alalangay nga pagsabat sa mga kinahanglanon sang ginkwarantina nga pumuluyo Pilipino.

Inutil kag desperado ang ini nga lihok sang rehimeng US-Duterte. Nagahublas ini sang matuod nga dagway sang tiraniko kag pasismo sang estado upod sa utok-pulbura nga mga heneral sang AFP, PNP kag iban pa nga mga militarista nga nakapwesto sa mga ahensya kag burukrasya sang gobyerno sa pagpanguna ni Pres. Rodrigo Duterte.

Isulong ang inaway banwa kag rumpagon ang inutil, pabaya, korap kag pasistang rehimeng US-Duterte! ###

Pahayag sang AGC-NPA angot sa ekstensyon sang deklarasyon sang ceasefire

Press Release

April 17,2020

Ang Apolinario Gatmaitan Command Regional  Operational Command sang New People’s Army sa isla sang Negros kag tanan nga yunit sang Hukbo sang Banwa upod ang mga yunit milisya, nagatib-ong sa desisyon sang Central Committee sang Communist Party of the Philippines sa pagpalawig sang untat lupok tubtob 11:59 sa gab-I sang April 30,2020.

Katuyuan sa pagpalawig sang untat lupok agud mapaseguro ang madasig kag wala sablag, madasig nga  nga pagpatigayon sa tanan nga kinahanglanon kag bulig para sa pumuluyo, suportang medikal, ika-ayong lawas kag palangabuhian sa atubang sang malubha kag ipipt-ipit nga kahimtangan sang pumuluyo bunga sang  subong nga pangkalibutan nga pandemya. Dapat una sa tanan ang apg-away sa pandemya kag ang pagseguro nga hilway sa sakit, maayo nga kondisyon sang lawas kag kaayuuhan sang tanan.

Ang pagpalawig sang untat lupok isa man ka pagsuporta sa panawagan sang United Nations para sa “global ceasefire” agud ikonsentra ang tanan nga mga rekurso para sa pag-atubang sang subong nga krisis sa ikaayong lawas.

Aton man ginapanawagan sa ngalan sang hustisya kag humanitarian ground para sa paghilway sang tanan nga bilanggong politikal kag pagdiklara sang pangkabilugan nga amnestiya pareho sang paghilway sang Iranian Government sa 2,000 kag bilanggong politikal sa ila pungsod. Ginaduso man kag handum nga liwat padayunon ang pag-istoryahanay sang kalinong sa tunga sang NDFP kag GRP agud sulbaron ang ugat sang armadong komplikto sa pungsod Pilipinas.

Ginamanduan ang tanan nga yunit sang Hukbo kag yunit milisya nga padayon nga maglikaw kag mag-untat sa pagpatigayon sang mga taktikal nga opensiba kontra sa armadong yunit kag tauhan sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, paramilitar kag armado nga grupo nga may kaangut sa Gobyerno sang Republika sang Pilipinas.

Sa panahon sang untat lupok, ipatuman ang sekreto nga paghulag, pagpaseguro sang seguredad kontra sang operasyon paniktik kag mahimo nga surpresa, patraidor nga atake sang kaaway. Magtinguha nga malikaw sa mga operasyon pangkombat sang kaaway apang kon may kabudlayan kag mabutang sa piligro, ipatigayon ang aktibo nga depensa agud madepensahan ang napundar nga Organo sang Gahum Politika sa sakop sang larangan gerilya.

Magluwas sa aton koliktibo nga pagbinuligay sa pag-atubang sa makamamatay nga COVID-19, ipadayon ang paglunsar sang hygiene and sanitation, dugang nga pagtanum sang mga herbal nga tanum, pagpa-uswag sang produksyon sang masa agud atubangon ang halit nga tuga sang Enhanced Community Quarantine nga nagdiskarel sa pang-ekonomiya nga kinahanglanon sang Pumuluyo.

Sa tanan nga yunit sang Hukbo kag yunit milisya, padayon nga pagsubaybay sang mga pagpang-atake kag iban pa nga probokatibo nga paghulag sang mga yunit sang AFP, PNP, CAFGU. Dapat gilayon mahimuan sang detalyado nga pahayag kag ipaabot sa natungdan nga komand sang Hukbo kag ihayag sa publiko.

Reference:

Ka Juanito Magbanua

Apolinario Gatmaitan Command-Spokesperson

Regional Operational Command

New People’s Army,Negros Island

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑